Jak oslovit sponzora

Abyste mohli získat silného sponzora, musíte se zviditelnit. Pokud o Vás niko nebude nic vědět, sponzora nezískáte. Díky Vašemu zviditelnění oslovíte zajímavé společnosti z České republiky i zahraničí, se kterými můžete spolupracovat na atraktivních projektech. Předností sportovního sponzoringu je, že Vám může značně snížit náklady na Vaši sportovní činnost nebo veškeré náklady odstranit. Díky sportovnímu sponzoringu začne být Vaše sportovní kariéra výdělečná. Začněte efektivně přemýšlet nad splněním svého sportovního snu a využijte možnosti získání sponzorů. Buďte chytří a zainvestujte do sebe v podobě

hledam-sponzora-jak-oslovit-sponzora-zadost-o-sponzoring-spoluprace-se-sponzory-czechsportguru-cz-vytvor-si-profil-sportovce-a-ziskej-sponzoring

Jakmile si vytvoříte svůj profil sportovce, pomůžeme Vám jej vyplnit důležitými informacemi a následně Vás zviditelnit před vhodnými sponzory. Nastartujete tak svou profesionální sportovní kariéru. Abyste se mohli pustit do lákavé spolupráce se sponzory, měli byste mít povědomí o základní problematice sportovního sponzoringu.

Když budete se sponzorem jednat o variantách sponzoringu, dokážete říct rozdíly mezi sponzoringem, darem a reklamou ve sportu z hlediska využitelnosti a účtování? Tušíte, jakou formu protiplnění by měl sponzor získat za poskytnutý sponzoring? A jaká forma protiplnění je nejžádanější? Pronikněte do světa sponzoringu a vzdělávejte se články na téma Jak na sponzoring. Přečtěte si článek zabývající se základy sponzoringu, čili ‚‚Vymezení a problematika sponzoringu‘‘.

Velmi často bývá zvykem, že sportovci nemají kvalitně zpracované materiály pro jednání se sponzory, přesto se bezhlavě pouštění do oslovování sponzorů. Dokonce ani nemají vypracovanou nabídku pro sponzory a očekávají, že sponzory zaujmou a získají sponzoring. V některých případech dokonce nemají sportovci ani vypracovanou projektovou dokumentaci pro jednání se sponzory, ani minimální protiplnění za získaný sponzoring. To znamená, že se sportovci dopouštějí velkého pochybení a požadují od sponzorů finance či materiál, ale nenabízejí jim žádnou nebo minimální protislužbu. Jak se profesionálně připravit na budoucí jednání se sponzorem a nepromarnit svou šanci získání sponzoringu se dočtete v článku ‚‚Co musím splnit, abych mohl žádat o sponzoring‘‘.

Jakmile se sportovec dozví, jak měl postupovat, aby mohl vyhledat vhodné sponzory a následně je oslovit s oficiální žádostí o sponzoring formou finanční či materiální podpory, stále ještě nemá vyhráno. Sportovec musí mít jasné povědomí o tom, co sponzoři požaduji a co u sportovců vyhledávají. Až v okamžiku, kdy bude mít sportovec jasno o přáních a představách sponzorů, bude schopen sestavit nabídku sponzoringu, která sponzory zaručeně zaujme. Praktické rady a tipy se dozvíte v článku ‚‚Jak najít sponzora‘‘.

Sportovnímu sponzoringu předchází detailní plánování sponzorské strategie. Bohužel řada sportovců procesy plánování stále podceňuje nebo jim vůbec nepřiklání důležitost. Na co by se měl každý sportovec před oslovením sponzorů zaměřit, je strategie a koncept jednání se sponzory. Žádný sportovec žádající o sponzoring se nemůže v neznámém prostředí sponzorů pohybovat nepřipraven. Je to mrhání časem sportovce i sponzorů. Pakliže nebude nemít sportovec přehled o aktivitách sponzora, o firemní filozofii, o produktech a službách sponzora a nebude mít připraveny záložní plány, atd., může počítat s jasným neúspěchem. Jak se připravit na jednání se sponzorem a jak se zorientovat ve světě sponzoringu popisuje článek „Proces plánování sponzorské strategie“.

Co by měla obsahovat nabídka pro sponzora? Jak sestavit nabídku pro sponzora a co vše do nabídky uvádět? To je jen výčet z mnoha otázek kolem tématu sportovního sponzoringu. Pravdou je, že sportovci často koncipují nabídku spolupráce pouze formou prezentace své sportovní činnosti a na její konec uvedou sdělení, že za poskytnutý sponzoring umístí logo na svém dresu a budou úspěšně svého spnzora propagovat na závodech a soutěžích. Tato forma nabídky pro sponzora je zcela nevyhovující a v drtivé většině případů končí zamítnuta. Jak by však měl vypadat dokument určený pro obchodní jednání se sponzorem na profesionální úrovni nastiňuje článek ‚‚Příprava nabídky pro sponzora‘‘.

Výše zmíněná profesionální prezentace sportovce a projektová dokumentace pro jednání se sponzory je jednou z nejdůležitějších součástí balíčku prezentačních a propagačních nástrojů každého vrcholového sportovce. Prezentace vrcholového sportovce je jakýmsi profilem sportovce s aktuálními informacemi ve zjednodušené formě, pomocí které se sportovec stručně ale výstižně představí potenciálnímu sponzorovi či partnerovi. Pomocí předložené prezentace sportovce si potenciální sponzor dokáže udělat základní představu o sportovci a o možné formě případné spolupráce. Pakliže prezentace sportovce sponzora zaujme, zkonzultuje možnosti vzájemné spolupráce na osobní schůzce po předložení projektové dokumentace pro jednání se sponzory. Jak by měla být zpracovaná prezentace profesionálního sportovce, aby vzbudila zájem potenciálního sponzora, se dočtete v článku ‚‚Prezentace vrcholového sportovce‘‘.

S úspěšným vytvořením materiálů a veškerých dokumentů určených pro jednání se sponzory, se musíte ještě připravit na sepsání oficiálního oslovení sponzora. Oficiálním oslovení se myslí průvodní dopis a žádost o sportovní sponzoring. S využitím těchto dokumentů budete skutečně připraveni oslovit potenciálního sponzora. Jak správně napsat žádost o sponzoring a co by nemělo oficiální oslovení sponzorů postrádat se dočtete v článku ‚‚Jak napsat žádost o sponzoring‘‘.

Hledám sponzora,sponzorujeme,sponzorování sportovců,sponzoring,sponzorství,dat,návod na získání sponzora,průvodce sponzoringem,vzor žádosti o sponzoring,nabídka pro sponzory,sportovní manažer,zastupování sportovců,podpora pro sportovce

Oslovení sponzora a první kontakt se sponzorem je jednou z nejdůležitějších činností procesu sponzorské strategie. Každý krok při kontaktování potenciálního sponzora musí být promyšlen, protože rozhoduje o tom, jak se uvedete, zda zapůsobíte a zda budete pozvání na osobní jednání o možnosti poskytnutí finanční podpory. První dojem uděláte jen jednou a je velmi důležité se připravit a počítat i s plánem B. Pokud odesíláte žádost o sportovní sponzoring a žádáte o financování Vaší sportovní činnosti, dávejte maximální důraz na to, jak se uvedete. Jak kontaktovat sponzora, co sponzorovi v první fázi sdělit a jak se dostat na osobní schůzku se sponzorem se dočtete v článku „Jak oslovit potenciálního sponzora, aneb jednání se sponzorem“.

Velmi důležitým krokem, ihned pro přípravě procesů sponzorské strategie a tvorbě nabídky pro sponzora je oslovení sponzora a jednání o výši finančního příspěvku. Na formu a styl představení nabídky sponzorování se klade největší důraz. Věřte, že drobnosti a detaily rozhodují. Jak se chovat na schůzce se sponzorem se můžete dočíst v článku ‚‚Prezentace nabídky sponzorovi‘‘.

Kdy je ta správná doba zapojení sportovce do spolupráce se sponzorem na sponzorském projektu, a jaké činnosti musí sportovec plnit, aby byla spolupráce oboustranně prospěšná? Kdy do spolupráce se sponzorem vstupují fanoušci a jaká je jejich úloha v rámci marketingových a komunikačních aktivit? Odpovědi na tyto a další otázky se můžete dočíst v článku ‚‚Spolupráce na sponzorském projektu‘‘.

Oslovením a získáním sponzora aktivity směrem ke sponzorovi nekončí, právě naopak, to nejdůležitější teprve začíná. Určitě je náročné vytipovat vhodného sponzora, sestavit správnou nabídku na míru sponzorovým představám a sponzora profesionálně a nápaditě oslovit. Nicméně když už sponzora získáte, je důležité jej udržet. Nemáme na mysli udržení sponzora po jednu sezónu, ale na mnoho let dopředu. Aby bylo možné se sponzorem spolupracovat dlouhá léta, je potřeba vědět, jak se o sponzora starat. Je potřeba mít zkušenosti, jak o něj sponzora pečovat, aby se vzájemný obchodní vztah překlopil do roviny přátelské spolupráce, která bude dlouhodobě prospěšná pro obě strany. Jak a co sponzorovi po dobu spolupráce na sponzorském projektu nabízet se dočtete v článku ‚‚Péče o sponzora, aneb jak se starat o sponzora‘‘.

Úspěšná sportovní kariéra, silní sponzoři, dostatek financí, úspěch, mediální publicita, sláva, atd. To jsou přesně ty vytyčené cíle, kterých chce mnoho sportovců během své sportovní činnosti dosahovat. Aby však měl sportovec úspěšnou sportovní kariéru, musí si uvědomit, že za sportovním úspěchem a úspěšnou budoucností nestojí pouze tvrdý trénink a nepřetržitá příprava. Za úspěchem sportovce stojí podrobné plánování napříč celým realizačním týmem, sportovní agenturou, sponzory, partnery a dalšími subjekty, kteří se se přímo podílejí na úspěchu sportovce. Jak by měl sportovec postupovat, smýšlet a co by měl mít zajištěno se dočtete v článku ‚‚Budování a ochrana sportovní kariéry‘‘.

Sportovní sponzoring má rozhodně obrovský význam v marketingové strategii  malých, středních, velkých až nadnárodních společností. Sponzoring se bude ale čím dál více opírat o nová, kreativní a neotřelá řešení, která budou efektivněji a s mnohem větším zásahem oslovovat fanoušky, další sportovce, obchodní partnery a cílovou skupinu zúčastněných obchodních společností k maximální podpoře obchodních aktivit. Jaká je budoucnost sponzoringu, reklamy a kreativity ve sportovním marketingu se dočtete v článku ‚‚Kreativita a budoucnost sponzoringu‘‘.

Sportovní marketing a úspěšné partnerství mezi sportovcem a sponzorem je o vzájemné, neotřelé a kreativní spolupráci, která obě strany posunuje dále. Sponzoring může být pojat velmi netradičně, než jak je běžně nastaveno v podobě finanční či materiální podpory výměnou za stereotypní protiplnění ze strany sportovce. Aktivity ze sportovního sponzoringu mohou sportovci i sponzorovi zajišťovat doživotní příjem, pakliže se spolupráce nastaví a realizuje na vhodném a netradičním konceptu. Jak takový koncept a projekt zrealizovat se můžete dočíst v článku ‚‚Nabízíme sponzoring vs. hledám sponzora‘‘.

hledam-sponzora-jak-oslovit-sponzora-zadost-o-sponzoring-spoluprace-se-sponzory-czechsportguru-cz-vytvor-si-profil-sportovce-a-ziskej-sponzoring

CzechSportGuru.cz